Květen 2017

Kapitola .14

26. května 2017 v 17:24 | Matyáš Packun
Vichřice
vím že ti
něco je.
Co se sta-
lo? Sněhový
měsíc je můj
otec. To ne-
ní možné Vich-
řice! Promiň ale
jdu cvičit Tlapu.
řekla Vichřice.
Vichřice Tlapě
ukázala jak lovit
ryby. Pak se vrátila
za Rychlovousem.
Je to možné. Ale
není! Ale je! Ale
není! Ale je!
Pokračování příště...

Kapitola .13

22. května 2017 v 11:58 | Matyáš Packun
Vločka přemýšlela kdo může být její otec.
Vtom jí to došlo. Určitě to byl Sněhový měsíc!
Vele Vichřice seděl Rychlovous a byl velice překvapen.
Vichřice. oslovil ji. Co se děje? Ale nic. odpověděla
Vichřice. Ale Rychlovous věděl že něco tají.
Pokračování příště...

Kapitola .12

21. května 2017 v 9:03 | Matyáš Packun
Nakonec se Vichřice rozhodla že půjde za Sněženkou.
Sněženko. oslovila jí Vichřice. Kdo je můj otec?
zeptala se jí. To ti numůžu říct. Ale můžu ti říct jeho
jméno když byl kotě. Jmenoval se Sněhokotě. odpověděla
jí Sněženka. Vichřice byla zmatená ale pak odešla.

Kapitola .11

13. května 2017 v 12:30 | Matyáš Packun
Když Vichřice zašla za Sněženkou, aby se jí zeptala:
Kdo je její otec?
Cestou přemýšlela jestli jí Sněženka odpoví.
Vichřice se zarazila.
Co když jí Sněženka neodpoví?
A co když na ni bude naštvaná?
Musí to zjistit nějak jinak.
Ale jak?

Kapitola .10

11. května 2017 v 13:25 | Matyáš Packun
Když Vichřice vyšla z léčitelského doupěte
okamžitě šla za Ohnivkou. Ohnivko, víš kdo je můj otec? zeptala se Vichřice.
Ohnivka si hlasitě oddechla. Ano, vím kdo to je. řekla Ohnivka. Tak kdo? To ti
nemůžu říct. Prosím! Ne! Ale... Ne! Tak počkat, to ví i máma! No jasně Sněženko,
proč mě to nenapadlo dřív! A vydala se za Sněženkou.

Kapitola .9

10. května 2017 v 19:17 | Matyáš Packun
Když přišli domů, tak Ohnivý vichr
spěchal do školky. Asi se chtěl před-
svěčit jak jsi vedou koťata. Klan ho
hned přivítal. Všichni byli rádi že se
vrátil. Vichřice však musela vyřešit
závažnější věci. Musela zjistit kdo
je její otec. Nejdříve však musela jít
do léčitelského doupěte.
Pokračování příště...

Kapitola .8

10. května 2017 v 13:53 | Matyáš Packun
Sněhový měsíc zvolával klan.
A řekl jak všichni víte Zrca-
dloví unesli Ohnivého vich-
ra je čas, aby jsme ho vzali
zpět! kočky souhlasně hou-
pali oháňkou sem a tam.
Musíme na ně zaútočt!
Zrzavý sne vem
si sebou Vichřici, Rychlovou-
se, Ohnivého tygra a Černotu.
Na co čekáte běžte! Zrzavý sen
se okamžitě vydal společně s os-
tatními pryč. Když se dostali před
jejich tábor okamžitě bez váhání za-
útočili. Vichřice uvidla, že Zrzavý sen
se krade k malé jeskyňce, asi tam byl
Ohnivý vichr. pomyslela si Vichřice. Vtom
na ní někdo skočil. Rychle se převalila na
záda, aby se ho zbavila. Fungovsalo to! Bitva
byla dlouhá. Ale nakonec Ohnivého vichra
přivedli spátky do tábora.

Kapitola .7

9. května 2017 v 18:44 | Matyáš Packun
Kapitola .7
Uběhlo několik
úplňků od doby co
Ohnivého vichra unesli.
Ledová vichřice které budeme oslo-
vovat Vichřice začala s výcvikem Tlapy.
Ukázala jí jak: lovit ptáky, hraboše, myši, měli štěstí
a nakonec chytili i hodně králíků! V táboře je moc chválili a
do konce měla Vichřice pocit že je i trochu rozveselili.
Vichřice pak zašla za Ohnivkou. Ohnivko
myslíš, že najdeme Srdcenovýklan? Ale co je to
za hloupost vždyť je to jenom
pohádka! Vichřice pojď sem!
zavolal ji Sněhový měsíc.
Jak si vede Tlapka?
Vede si výborně.
řekla Vichřice
Děkuji řeknu
to Jasence.
Vichřice
odešla
měla
hezký
den.

Kapitola .6

9. května 2017 v 13:12 | Matyáš Packun
Kapitola .6
O pět dní později od minulé příhody...
Byl večer už všichni spali jen Ledová vichřice neřamhouřila oči.
Dlouho se dívala do lesa co to... Jako by se tam něco pohlo.
Zrcadlovýklan! Ladová vichřice ze sebe vydala tak hlasitý zvuk,
že se všichni probudili. V tom okamžiku se začali všichni prát.
Ledové vichřici se někdo zakousl do nohy. Ale mrštila s ním
o jinou kočku a rázem uviděla hodně zlou věc. Odtáhli pryč
Ohnivého vichra! Rázem boj skončil. Kočky z Zrcadlovéhoklanu
odešly. Ale co Ohnivý vichr?

členi Gepardaklanu Nově!

9. května 2017 v 12:04 | Matyáš Packun
Období Gepardaklanu
Členi Gepardaklanu:

Velitel:
Sněhový měsíc-hezký bílý kocourek

Zástupce velitele:
Ohnivý vichr-velký flekatý Bengálský kocour podobný gepardovi

Léčitel:
Rudá mlha-malá zrzavá kočka

Válečníci:
(kocouři a kočky bez koťat)
Rychlovous-rychlý modrošedý kocour
Fousek-učedník

Černota-malý čiperný válečník

Zrzavý sen-nenápadný zrzavý kocour

Ledová vichřice-středně velká bílá kočka s hnědými flíčky a šedou náprsenkou
Tlapa-učednice

Ohnivý tygr-černý kocour

Učedníci:
Fousek-malý šedý kocourek

Tlapa-hnědě mourovatá kočka s bílou tlapou a safírově modrýma očima


Matky:
Sněženka-hnědobílá kočka-Matka Ledové vichřice
Jasenka-žlutá kočka

Starší:
Ohnivka-oranžová kočka
Drápenka-žlutohnědá kočka

Kapitola .5

9. května 2017 v 11:25 | Matyáš Packun
Kapitola .5
Od té doby co Vločky mluvila s Ohnivkou o Srdcenovémklaně uběhlo několik úplňků a byl čas,
aby se z Vločky stala válečnice
a z Tlapky učednice. Sněhový měsíc svolal klan. Pak mňoukl: Vločko předstup! Vločko jsi statečná a moudrá. Nastal čas,
aby se z tebe stala válečnice.
Vločka údivem otevřela pusu. Já Sněhový měsíc velitel Gepardaklanu vyzývám své předky, aby shlédli dolů
na tuto učednici. Pilně se učila, aby porozuměla vašemu vznešenému kódu, a já vám ji nyní doporučuji jako
válečnici. Vločko slibuješ že budeš dodržovat kód válečníků chránit svůj klan, i kdyby tě to mělo stát život? Slibuji! řekla Vločka. Pak ti z moci Hvězdného klanu dávám válečnické jméno. Od této chvíle bude Vločka známa jako Ledová vichřice.Hvězdný klan oceňuje tvou odvážnost a moudrost, a proto tě vítáme mezi sebe jako válečnici Gepardaklanu. Následující den se z Tlapky stala Tlapa
učednice Gepardaklanu.

Srdcenovýklan část .2

9. května 2017 v 10:11 | Matyáš Packun
Kapitola .4
Ohnivko. oslovila ji Vločka.
Řekneš mi co je to Srdce-
novýklan? Ano. odpověděla
jí Ohnivka. Je to stará legen-
da a nevím, nikdo neví kolik
je na ní pravdy. Prosím vyprá-
věj mi ji! mňoukla Vločka. Tak
dobře a spustila:Kdysi dávno
prý žil klan mocnější než Hvězd-
ný klan byl to klan o kterém ti
teď vyprávím, ten klan byl prý
tak šlechetný žě pomáhal všem
ať už přátelům či nepřátelům.
Ale jednou to Zrcadlovýklan
přehnal a zaútočili na Srdce-
novýklan. Jejich velitelka od
té doby loví s Hvězdným kla-
nem. Srdcenovýklan se roz-
prchl. Ale ještě předtím zás-
tupce velitele Rudý tygr odpří-
sáhl strašlivou pomstu. To o
té pomstě to už pohádka není!KKKKK

Srdcenovýklan

9. května 2017 v 9:33 | Matyáš Packun
Kapitola .3
Bylo horko. Slunce pálilo tak jak to
ještě Vločka nežažila. Šla se podívat
do školky, narodilo se totiž kotě. Jme-
novalo se Tlapka. Drželo se u Jasenky
jako přísavka. Vtom Rudá mlha vyběhla
ven z léčitelského doupěte. Sněhový mě-
síci! zasípala. Mám věždbu! Sněhový měsíc
okamžítě vyběhl z doupěte. Zdálo se mi o
Srdcenovémklanu a o Tlapce. Byl to záha-
dný sen. A nesmyslný! odsekl Sněhový mě-
síc. Srdcenovýklan je jen pohádka pro koťata!
Ale Vločka je skoro vůbec nevnímala, pořád měla
zvláštní pocit z toho včerejška, jak Ohnivý vichr může
vědět jestli její otec žije nebo ne? Mohl být Ohnivý vichr
její otec? Ale ne! No jo, ale odkuď má ty flíčky? Ne! To už
by si dávno něčeho všimla. Ale vždyď si na nikom nevšimla
nic ani do teď. Mohl snad být její otec samotář? Nebo ježtě
hůř, snad z jiného klanu? Přes to všechno nemohla potlačit
t svoji neskutečnou zvědavost a proto zašla za Ohnivkou.
Pokračování příště...

Dobrá zpráva! Máme nové kotě Jménem Tlapka!

9. května 2017 v 8:51 | Matyáš Packun
Dobrá zpráva!
Jasence se narodilo kotě!
Jménem Tlapka.
Ponámka:
Popis je tady né na seznamu členů
Tlapka-hnědě mourovatá kočka s bílou tlapou a safírově modrýma očima
A kromě toho v příběhu se máte na co těšit!

Tvůj klan!: Gepardí hvězda

8. května 2017 v 17:34 | Matyáš Packun
Gepardí hvězda by byla členem Gepardaklanu. Blahopřeji!

Tvůj klan!: Větřenka

8. května 2017 v 17:11 | Matyáš Packun
Klan Větřenky by byl Gepardaklan! Blahopřeji!

Tvůj klan!: KiteKat

8. května 2017 v 17:07 | Matyáš Packun
Klan KiteKat by byl Srdcenovýklan! Blahopřeji!

Tvůj klan!

8. května 2017 v 16:55 | Matyáš Packun
Přemýšlíš někdy o tom do jakého klanu (který znáš nebo neznáš) bys patřil/a?
Máš štěstí! Napiš do komentáře jaké z následujících
vlastností máš a já zveřejním do kterého bys patřil/a!
Poznámka piš to písmenem např.:b),c)

a) laskavost
b) mazanost
c) chytrost
d) pomstychtivost
e) odpouštění
f) radost
g) otravnost

Období Gepardaklanu: Kapitola .2

8. května 2017 v 16:35 | Matyáš Packun
Kapitola .2
Vločka překvapením otevřela tlamu a zavolala Fouska.
V doupěti učedníků si povídali o tom že už brzy budou Válečníci.
V klanu je jich jenom 6 a to ještě počítala velitele a jeho zástupce.
Doupě šel navštívit Ohnivý vichr a odvedl si Vločku na útes a zep-
tal se jí:Přemýšlela jsi někdy kdo je tvůj otec? Vločka řekla že je prý mrtvý
A víš kdo to byl? Ne. řekla Vločka. Je naživu. řekl Ohnivý vichr a poslal jí do učed-
nického doupěte Vločka váhavě odešla.

Období Gepardaklanu: Kapitola .1

8. května 2017 v 15:32 | Matyáš Packun
Kapitola .1
Bylo teplé
ráno.Vloč-
ka vstávala
a Sněhový
měsíc už svo-
lává náš klan
Geparda-
klan. Svo-
lával takhle:
všechni Vá-
lečníci, Učed-
níci, Matky, Ko-
ťata i starší
pojďte k Velké
Bříze a pos-
louchejte.
Vločka tedy
šla k Velké
Bříze.Tam
na klan če-
kaly zlé zprá-
vy. Milý klane
obávám se že
na nás za-
útočí Zrcadlo-
výklan.

Nashledanou

Doufám, že se vám můj blog líbil. Jestli ano, tak navštivte tento blog:
gepardaklan.webnode.cz